neděle 23. srpna 2020

27. 8. 2020 Aktuální pohled Jiřího Šimka na současné dění, Agentura JMJ Pardubice

 

MIMOŘÁDNÁ AKCE

  Mgr. Jan Maria Joza - Agentura JMJ ve spolupráci s Domem techniky Pardubice, spol. s r.o.

 připravil pro Vás při vstupu do 15. ročníku vzdělávacího cyklu Cesty za poznáním setkání

 

 Večer s duchovním učitelem Jiřím Šimkem

 

Co se děje nejen kolem nás

Aktuální pohled Jiřího Šimka na současné dění.

Přednášku doprovází hrou na křišťálové mísy Ája Marečková

Dům techniky v Pardubicích 27. srpna 2020 

 ve velké zasedačce v 1. poschodí od 18 hodin

Jednotné vstupné 220 Kč, ZTP a ZTP/P 150 Kč

Předprodej vstupenek v prodejně KAMALA v Domě techniky Pardubice od 19. srpna 2020

Možnost zakoupení CD s hudbou Jiřího Šimka – First step a Second step

Informace: Mgr. Jan Maria Joza  *  777 777 654  *  joza@joza.cz,

Zrušení srpnových daršanů v Pardubicích

 

Dámy a pánové, milí a vzácní přátelé,

dovoluji si Vám poslat aktuální změny akcí v měsíci srpnu 2020 v Domě techniky v Pardubicích.  

 

Těšíme se na další spolupráci a setkávání s Vámi!

                                                Jan-Maria Joza & kolektiv Agentury JMJ

 

V souladu s Podmínkami a fair play pravidly vám samozřejmě   nabízíme možnost vrácení depozitu na vaše účty.

Vstupenky zakoupené v prodejně KAMALA v Domě techniky v Pardubicích můžete v této prodejně vrátit do 31.srpna 2020.

 

 

 

25. 8. 2020 Miskohraní s Věrkou Radoňovou v Pardubicích

 

pátek 24. července 2020

1. - 2.8.2020 Rodová slavnost sklizně 2020 Jindřichovice pod Smrkem


Rodová slavnost sklizně 2020
1. 8. v 12:00 až 2. 8. v 12:00
Jindřichovice pod Smrkem pod kopcem Kukačka 
u polské hranice


Milí lidé známí i dosud neznámí,
zvu vás k poklidnému víkendovému pobývání v přírodě, rokování, sošek dziedů vyrábění, věnců a věnečků pletení, v lesní vodě plavání, obřadního ohně stavění, k sil života uctění, zpívaní, na hudební nástroje hraní, tančení, v kruhových tancích kolování, u ohně či v kraji rozjímání, k nočnímu bdění, krásnému spaní, ranního slunce vítání, lesních zvířat pozorování, po kraji líbezném výletování – k dalších srdcí poznávání.

Kéž v pokoře a úctě vzhlédneme k matce Mokoši i perné síle bouřek v jméně Perun skryté a k darům ducha i darům zemským, jež společně s dalšími přírody silami byly k potravě stvořeny. Kéž v pokoře a úctě vzhlížíme k předkům i potomkům svým i našich druhů – kéž v lásce navštívíme my je i oni nás.

V sobotu k poledni se setkají první z nás, abychom společně poobědvali a užili klidný čas před mnohými odpoledními přípravami na večerní obřad uctění darů přírody a sil, jež je stvořily, také dziedů našich a krve naší, jež v mladých žilách koluje či kolovala. A až nás večerní čas povolá, uzříme sami sebe v jednom duchu, v kruhu kolem ohniště.
V čase nedělním, po ranním obřadu díků slunci a proseb za přízeň počasí, pak během společného pobývání, výletování či koupání prostor bude - k rokování o vizích vašich, činech budoucích, o obřadech ochrany novorozeňat, přijímání kmotřenců a kmotřenek, o postřižinách, přijímání rodových jmen, ale i přírodním hospodaření, žití v přirozenosti... Poté, jak volání k jiným činům uslyšíme, se loučit budeme.

Co s sebou:
- Tvé potomky i předky – jedni i druzí jsou velmi vítáni! :-)
- obřadní oděv - ženy aspoň sukně či šaty bílé či přírodní barvy, muži aspoň obřadní košili
- stuhy bílé, červené či vyšívané a všemožné zdobné předměty radostné i obřadní
- hudební nástroje (koncovky, flétny, dřívka, brumle, strunné, bubny, chřestidla, zvonečky)
- dary předkům i potomkům a ohni (předměty či dopisy, jež je třeba předat, byliny, potraviny...)
- domácí obilí, výpěstky, chléb, koláče, dožínkový věnec či Velesovu bradu jako obětiny
- domácí medovinu či pivo jako úlitbu i jako přípitek (pro děti bude připravený nealkoholický)
- pokrmy nekoupené v jednorázovém plastu; pokud živočišné produkty, tak pouze z domácího chovu
- vlastní hrníček na nápoj, misku na jídlo, lžíci, příp. nádobí k vaření
- vybavení pro pobývání a přespání v přírodě (stany/spacáky), louče, svíčky, lampičky na čelo...

Účast je zdarma či za dobrovolný dar na pokrytí pořádacích nákladů či ocenění přínosu pro Tebe.
Z lásky k synovi a vědomí smyslu odkazu předků bylo jeho otcem požádáno o provedení obřadu postřižin, tedy i tento obřad nové etapy života mladého člověka vezme své místo u večerního hořícího obřadního ohně. Ti z vás, kteří by rádi postřižiny chtěli svému dítěti zprostředkovat, ať dopředu napíší či zavolají – kvůli důkladnosti příprav.

Setkání zprostředkují: Budimír s přáteli - 777 249 411, marek.budimir.bednar@pohanskaspolecnost.cz
https://www.facebook.com/events/1198632127144211/

Kéž stojíme bok po boku jeden druhému, kéž v míru a laskavosti žijeme společný čas.


středa 22. července 2020

5.9.2020 Benefiční beseda s mystičkou Ivankou Adamcovou v Agentuře JMJ v Pardubicích


  Centrum duchovní pomoci Statek Slunečnice z.ú. v Mnichově u Loun ve spolupráci
s Mgr. Janem Maria Jozou - Agenturou JMJ a Domem techniky Pardubice, spol. s r.o.
               připravilo pro Vás na zahájení 15. ročníku vzdělávacího cyklu Cesty za poznáním

Benefiční besedu s mystičkou
Ivankou Adamcovou


Všechno je dobré!

"Lidstvo se podobá slunečnici, na které si každé zrníčko myslí, že je samostatnou částečkou, ale ve své podstatě zapomnělo, že je součástí jediného nádherného stvoření."

”Narodila jsem se jako mystik a mystikem se člověk opravdu může jen a jen narodit, neboť se rodí kvůli ostatním. Mystik je člověk, který od narození komunikuje s Bohem. HLAS, který mne navštěvoval a učil, připravoval mne na dobu předávání Jeho sdělení. Přednáším a pomáhám hledajícím duším, které se bouří svému osudu!  PROČ se vám, moji milí, věci dějí tak, jak se dějí - a hlavně, jak se z těchto kolotočů vymanit? Jaké dopady jsou na vaše fyzická těla a jak si je všechny děláte sami sobě... a také jakým způsobem vše pochopit a změnit v JEDNOTU S VEŠKERENSTVEM. Většina z Vás zná cestu a nachází odpovědi. Máte je totiž ukryty sami v sobě, jen někteří jste zatím nenašli ten nádherný klíč, který otevírá cestu poznání pokory a spokojenosti.”
Dům techniky v Pardubicích 5. září 2020
v kongresovém sále v 1. poschodí od 10 do 15 hodin

Výše příspěvku – daru - 350 Kč, ZTP a ZTP/P 200 Kč
Akce je benefiční a částka, kterou hradíte za benefiční besedu, je DAREM. Dárce si může hodnotu tohoto daru odečíst od základu daně podle  podmínek § 15, odst. 1 nebo § 20, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. Výtěžek bude využit na provoz neziskové organizace STATEK SLUNEČNICE z.ú. Potvrzení o přijetí daru Vám na požádání proti vstupence vystavíme.

Počet vstupenek je omezen! Předprodej vstupenek od 22. června 2020:
1) v prodejně KAMALA v Domě techniky Pardubice
2) prostřednictvím distančního depozitu na tel. 777 777 689 nebo e-mail share@joza.cz
Informace: Mgr. Jan Maria Joza * 777 777 654 * www.statekslunecnice.cz
  

úterý 21. července 2020

Nový cyklus setkávání v roce 2020 s prof. MUDr. Allou Kulikovou, Ph.D.Mgr. Jan-Maria Joza - Agentura JMJ ve spolupráci Domem techniky Pardubice,
připravuje pro Vás ve 15. ročníku vzdělávacího cyklu Cesty za poznáním

Nový cyklus setkávání v roce 2020
s prof. MUDr. Allou Kulikovou, Ph.D.

Páteční aktuality
Cyklus přednášek s prof. MUDr. Allou Kulikovou, Ph.D.
4.9. * 2.10. * 6.11. * 4.12.2020
v Domě techniky v Pardubicích od 18.30 do 20:30 hodin
v malé zasedačce v 1. poschodí

Vstupné 100 Kč, ZTP a ZTP/P 50 Kč včetně DPH 
 

Sobotní cyklus seminářů
s prof. MUDr. Allou Kulikovou, Ph.D.
VÝZNAM EVOLUČNÍHO VÝVOJE LIDSTVA
5.9. * 3.10. * 7.11 * 5.12.2020
v Domě techniky v Pardubicích od 10:00 do 15:30 hodin
v malé zasedačce v 1. poschodí

Cena semináře 750 Kč, studenti a důchodci 500 Kč, je splatná na místě.
Potvrďte, prosím, Váš zájem o účast na semináři!
Informace a rezervace účasti na semináři: Mgr. Jan-Maria Joza -, 777 777 654, joza@joza.cz